cursussen-banner

Een hoger niveau in connectgroepen en teams

En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot
God en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee
gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn.

Hand. 4:21-24

Het geheim van die woorden is groot…

Het staat al in de heilige boeken: Geen mens kent Gods wijze plan, geen mens heeft het bedacht of begrepen. Maar God heeft zijn plan bekendgemaakt aan de mensen die van hem houden. Zo wilde God het.

‭‭1 Korintiers 2:9‬

Om een hoger niveau/level te bereiken ga je fouten maken.
“Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets.”

6 Tips om een hoger niveau te bereiken dit jaar:
1. Begin elke dag positief (hoe moeilijk het misschien ook is).
2. Bouw je gebedsleven (bid en smeek).
3. Lees Zijn Woord en pas het toe in je leven.
4. Kom naar de zondagdiensten, gebedsavonden etc.
5. Heb je naaste lief als jezelf.
6. Ga door!

Wat is onze positie als christen?
Wat is onze autoriteit en bevoegdheid?
Welk doel hebben we voor ogen?

‘De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.’
‭‭Galaten‬ ‭3:24-26‬

‘Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen,
die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.’
‭‭Kolossenzen‬ ‭2:16-17‬

Op naar een hoger niveau

Als het over Gods plan en Gods doel met je leven gaat, wil God je op een hoger niveau tillen.
‘Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en Gij deedt hen ontkomen;’
‭‭Psalmen‬ ‭23:5‬

Breng je leven in balans en zet je verwachting hoog voor 2019.

pagefooter