In His Presence

woensdag 12 december 2018
19:30 - 20:30 uur

We komen bij elkaar om te bidden. We zullen diepgaan in de tegenwoordige tijd van God en
we gaan samen avondmaal houden.

Iedereen is uitgenodigd om hieraan mee te doen. Kom en laten we er samen voor bidden.

pagefooter