In His presence

woensdag 12 juni 2019
19:30 - 20:30 uur

Elke 2e woensdagavond van de maand hebben we In His Presence.
We komen bij elkaar om te bidden. We zullen diepgaan in de tegenwoordige tijd van God en we gaan samen avondmaal houden.
Jezus heeft aan ons doorgegeven de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Daarom komen we op deze avond geleid door Gods Geest bidden voor onze gemeente, de leiders van onze gemeente en de mensen die we in den Bosch en omgeving willen bereiken voor het Koningrijk van God.
Iedereen is uitgenodigd om hieraan mee te doen. Kom en laten we er samen voor bidden.

pagefooter