In His presence

woensdag 14 augustus 2019
19:30 - 20:30 uur

Vanavond hebben we In His Presence.
We komen bij elkaar om te bidden. We zullen diepgaan in de tegenwoordige tijd van God en
we gaan samen avondmaal houden. Iedereen is uitgenodigd om hieraan mee te doen.
Kom en laten we er samen voor bidden.

pagefooter