In His presence

woensdag 11 september 2019
18:30 - 19:30 uur

Vanavond hebben we In His Presence.
We komen bij elkaar om te bidden. We zullen diepgaan in de tegenwoordige tijd van God en
we gaan samen avondmaal houden. Iedereen is uitgenodigd om hieraan mee te doen.
Kom en laten we er samen voor bidden.

pagefooter