Oudejaarsdienst

dinsdag 31 december 2019
19:00 - 20:00 uur

Op deze laatste avond van 2019 gaan we het jaar samen afsluiten.
Vanaf 19.00 uur wanneer we beginnen met dankzegging en aanbidding
blijven we natuurlijk stilstaan bij wat God dit jaar voor ons heeft gedaan.
Welke belofte heeft God voor City Changers en speciaal voor jou voor 2020?
Laten we samen het jaar afsluiten op 31 december.

pagefooter