Standvastig in Zijn genade

Johannes 1:16
‘uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;’
Jezus komt met genade en waarheid. Wat de wet niet kon, namelijk mensen rechtvaardig maken, heeft Jezus uit genade geschonken.

Efeze 1:5-6
5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

✓ Alles is ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
Genade heeft een prijs en die is betaald door Jezus. Op grond van Zijn volbrachte werk ontvangen we genade op genade.
→ Er is geen ruimte meer voor een vloek, omdat Jezus voor ons die vloek heeft gedragen.
→ Er is geen ruimte meer voor veroordeling, omdat Jezus aan het kruis voor ons is veroordeeld.
We hoeven niet uit eigen kracht goede werken te produceren, want die goede werken komen nu uit ons leven voort als een vrucht van Gods liefde.

Ook zien wij dat ziekten, soms tegenslagen en gezinsproblemen ons kunnen treffen. De bijbel zegt: “GOD laat de zon opgaan over de goeden en de bozen, en laat het regenen over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” Matt.5:45

Wanneer ik Standvastig in Zijn genade leef, dan pas ga ik genieten van het leven als een kind van God. Dan pas ervaar ik het leven zoals God dat bedoeld heeft.
Ik snap alle dingen die gebeuren in mijn leven niet, MAAR ik vertrouw Zijn genade wel!
Misschien zult u zich dan afvragen wat is dan het verschil tussen gelovigen en ongelovigen? Antwoord: Zijn Genade!

Ga opnieuw dromen. Er is Hoop!

Hoop is datgene, wat we van het leven verwachten. We zeggen in het dagelijks leven wel eens: “Ik geloof niet dat het droog blijft, maar ik hoop van wel!” Met “hopen” bedoelen we in dat geval dat we niet verwachten dat het droog blijft, maar er wel naar verlangen dat het gebeurt, zo van: je weet maar nooit.

Het bijbelse begrip hoop is totaal anders.

Bijbelse hoop is niet een klein kansje tegen beter weten in, maar 100% zekerheid dat iets gaat gebeuren omdat God het gezegd heeft.
☑ Hoop heeft te maken met geloofszekerheid.
☑ Het is het vaste besef dat je toekomst er prima uitziet, ondanks de misschien hopeloos lijkende situatie van vandaag.

De bijbelse hoop wordt een anker voor de ziel genoemd.

Een anker wordt gebruikt om een schip op een bepaalde plaats te houden en om te voorkomen dat het door de golven een bepaalde kant op wordt gestuwd.

Hebreeën 6:17-19 (HSV)

17 Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed,
18 opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.
19 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.

Als in figuurlijke zin de golven om je heen slaan, oftewel als je gevoel en je gedachten aangeven dat je in de problemen zit, dan heb je een anker nodig. God heeft alles onder controle en zal niet toelaten dat je schip zal wegdrijven of omslaan.

Hoop is een belangrijke factor bij de overwinning over twijfel, bezorgdheid en andere vormen van negatief denken. Het gevolg van een hoopvolle levensinstelling is vrede en blijdschap.

‘U wilt een eigen bedrijf beginnen?’ Kom op, begin in uw garage of uw slaapkamer. ‘Je wilt toch eigenlijk zangeres worden?’ Ga oefenen, begin die opleiding en zet door.

Ik geloof er in dat er mogelijkheden in je schuilen, dat je talenten kan ontwikkelen, dat jij als mens kan groeien naar wat je wilt door de kracht en de genade van God. Geen wanhoop en puinhoop meer!

pagefooter