cursussen-banner

De belofte van God voor relaties (Huwelijk)

Soorten beloften:
• Beloften in het dagelijks leven
• Beloften in een officieel document/verklaring
• Beloften aan onze geliefden/vrienden
• Beloften voor God
• Gods beloften aan ons
‭‭Efeziërs‬ ‭6:13-18‬

Jaag de Roofvogels weg

En Hij zeide tot hem: Ik ben de Here, die u uit Ur der Chaldeeën heb geleid om u dit land in bezit te geven. En hij zeide: Here Here, waaraan zal ik weten, dat ik het bezitten zal? En Hij zeide tot hem: Haal Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die alle voor Hem, deelde ze middendoor en legde de stukken tegenover elkander, maar het gevogelte deelde hij niet. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abram ze weg.’
‭‭Genesis‬ ‭15:7-11‬

God verbindt zich met een verbond aan de mens Abraham.

Wat is een verbond?
Een bindend afspraak of overeenkomst tussen twee partijen waarbij beloften en verplichtingen worden uitgesproken en vastgelegd.

De vastgestelde tijd

‘Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen;’
‭Psalmen‬ ‭102:14‬‭

‘De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.’
‭‭Numeri‬ ‭6:24-26‬‭

• Stop met medelijden hebben met jezelf.
• Blijf nederig.
• Weet dat het niet door u kracht of macht is, maar door de Geest van God.
• Wees dankbaar.

Mijn geestelijke partner

Jezus vergoot zijn bloed aan het Kruis om deze zegen beschikbaar te maken, de zegen die werd beloofd aan het zaad van Abraham.

Bij de doop in de Geest geeft iemand zich – vrijwillig – over aan de Doper, de Heer Jezus Christus.

Jezus moest met zijn leven ervoor betalen.

God wil ons leiden naar een vervuld leven met al Zijn volheid,
Naar een leven in overvloed, naar het (voor)beeld van Jezus.

Als een gelovige de gave van de Heilige Geest ontvangt, is dat niet afhankelijk van zijn eigen goede werken of inspanningen.

De uitstorting van de Heilige Geest is het antwoord voor elk kind van God.

Zie jij de belofte?

De beloften van God zijn gesproken of geschreven toezeggingen.

God deed twee soorten beloften:
1. De onvoorwaardelijke beloften – NT
God zegt: “Ik zal dit of dat voor je doen.“

2. De voorwaardelijke beloften – OT
God zegt: “Als jij dit doet, zal ik dat voor jou doen.”

Jezus is de bemiddelaar van een nieuw verbond.

Elke belofte in de Bijbel die op mijn situatie van toepassing is
en die voorziet in mijn behoeften, is vandaag voor mij.

pagefooter