cursussen-banner

2020 Het jaar van De Geopende Deur

‘Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.’
‭‭Openbaring‬ ‭3:19-20‬

‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.’
‭‭Johannes‬ ‭3:5‬

2020 Het jaar van De Geopende Deur

‘En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
‭‭Openbaring‬ ‭3:7-8

Het werk van de Heilige Geest is in volmaakte harmonie met de geopenbaarde wil van God ten aanzien van Zijn kinderen.

De Here heeft voor Zijn zwakke kinderen een geopende deur gegeven.
2 Korinthe 12:9‬

pagefooter