Het kruis: Het bewijs van liefde

“Heb God lief en heb je naaste lief als jezelf”

Leviticus 19 en Deutronomium 6

Christelijke groei

Wanneer wij uit God geboren zijn, verwacht God van ons dat wij groeien.

Aspecten van groei:
• Groei verloopt geleidelijk
• Groei wordt verwacht
• Groei is een keuze en komt van binnenuit

Slaaf versus Zoon (deel 2)

Zij antwoordden Hem: ‘Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest;
hoe zegt Gij dan: ‘gij zult vrij worden?
Jezus antwoordde hun: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet,
is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.’

‭‭Johannes‬ ‭8:33-35‬

Niet alleen christen worden is een gave van God.
Ook christen zijn -iedere dag- is een gave van God.

Slaaf versus Zoon (deel 1)

“Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon;
indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.”

Galaten‬ ‭4:7‬‬

• Volwassen zonen en dochters zijn vrij van al die regels.
• Je leert keuzesmaken.
• Je leert leiding van de Heilige Geest te volgen.

De onvoorwaardelijke belofte van God (deel 2)

Gerechtigheid en Rechtvaardigheid

Dit zijn termen die niet alleen inhouden dat recht wordt gedaan
aan iemand die onrecht lijdt, maar ook aangeven dat de boosdoeners worden gestraft.

De onvoorwaardelijke belofte van God (deel 1)

“Maar wanneer ze uit genade zijn uitgekozen,
dan is dat niet omdat ze de wet naleven,
want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn.

Romeinen 11:6

Jouw echte identiteit is Christus identiteit

“wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet,
maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof
in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof
in Christus en niet uit werken der wet.
Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.”

‭‭Galaten‬ ‭2:16‬‬

Geen ander Evangelie!

“Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld,
naar de wil van onze God en Vader,”
“aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid!
Amen.”

“Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene,
die u door de genade van Christus geroepen heeft,
laat afbrengen tot een ander evangelie.”

‭‭Galaten‬ ‭1:4-6

pagefooter