cursussen-banner

Gebed en de eindtijd | deel 2

Gebed is onze afhankelijkheid van God erkennen.
Verwacht en verlang naar die dag van Zijn komst. De tekenen wijzen erop: Hij komt.
God is geen vijand, maar heeft juist het goede met je voor.

Gebed en de eindtijd

Gebed is onze afhankelijkheid van God erkennen.
Verwacht en verlang naar die dag van Zijn komst. De tekenen wijzen erop: Hij komt.
God is geen vijand, maar heeft juist het goede met je voor.

Gebed en relatie met God

Hoe verschilt jouw relatie met God van de relatie die je met je ouders hebt? Drie jongeren praten erover deze ochtend, maar ze hebben gelukkig nog veel meer te vertellen.

Lofprijs, aanbidding en gebed

Wat is het ontzettend gaaf om onze huidige prekenserie over gebed zo uit te mogen diepen. Deze ochtend spreekt pastor Prince met Josie Roos en pastor Joost van der Lek over praise en worship.
Hoe doen zij dat bijvoorbeeld?
Je gaat gezegend worden door deze dienst! Have fun!

Het gezag van de gelovige | deel 2

Gebed is de uitoefening van het gezag van de heerschappij.
Het grootste wonder van hemel en aarde vond plaats met de opstanding van Jezus Christus.
De kruisiging en de opstanding vormen de basis van het christendom.

Pasen:
Jezus overwon de dood en het graf en overwon satans macht.
Het kruis is Gods bewijs van liefde.
Jezus nam de schaamte en vernedering van het kruis en draaide het om; Hij maakte het tot een instrument van kracht.
In het kruis is al Gods kracht en rijkdom voor ons beschikbaar gesteld.
Jij hoeft de duivel niet te verslaan.
Dat heeft Jezus namelijk gedaan!

Het gezag van de gelovige | deel 1

Gebed is de uitoefening van het gezag van de heerschappij.
Wij zijn geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, om te heersen. Heersen betekent hier ‘leiden geven aan’.
De geestelijke wereld kent twee terreinen: het terrein van God en het terrein van de duivel.
Vanuit de geestelijke wereld worden wij gestuurd en geleid.
Een gelovige is onaantastbaar in zijn positie in Christus!

Onbegrensde mogelijkheden

Gebed is de uitdrukking van de relatie van de mens met God.
Bidden leert ons om ons afhankelijk op te stellen van God.
Onbegrensde mogelijkheden zijn binnen het bereik van ons allemaal, door het geloof in Jezus Christus.
Het gebed van een rechtvaardige wordt gebeden in de naam van de Here Jezus Christus.

Voorbede

Voorbede is een voortdurende toewijding om tot God te blijven bidden, totdat er iets gebeurt.

Wat is voorbede?
Een voorbede is een gebed voor anderen.
Het Woord van God zegt dat wij een heilig priesterschap vormen.
Het priesterschap wordt aan ons doorgegeven door Jezus’ bloed en door onze geestelijke geboorte.
Jezus Christus is ons model voor de voorbede.

Contact met de hemel

Door Jezus kostbare bloed en ons geloof in Zijn Naam mogen wij ons kinderen van God noemen. Om de relatie fris en goed te houden met onze Vader, ‘moeten’ we bidden.
We praten toch ook met onze partner en met onze kinderen?
Zij maken deel uit van je leven. Zo ook maken wij deel uit van Gods gezin.
Praat met Hem!

pagefooter