Dream Team

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd,
waren zij allen eensgezind bijeen.
Handeling 2:1

Dream Team
• Supersterren
• Teamwork
• Persoonlijke ontwikkeling
• Relaties
• Dienen

Waarom zou je iemand uitnodigen om naar de kerk te komen?

“God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.”
2 Petrus 3:9

Wat voor een gemeente willen we zijn?

Een gemeente die leven geeft.

• God liefheeft
• Mensen liefheeft en
• Levens veranderen

De gemeente bestaat niet om ons.
Wij zijn de gemeente.
Wij bestaan om de wereld!

Waarom gaat men naar de kerk?

Een Christen zonder een kerkfamilie (een gemeente) is een wees!

‘Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen,
zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen,
en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.’
‭‭Hebreeën‬ ‭10:25‬ ‭

pagefooter