cursussen-banner

Jezus is mijn Herder

“De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets”
Kent u de Heer?
Kijk en laat je bemoedigen door deze preek.

Jezus is mijn gerechtigheid

Wist je dat het beeld dat je van iemand hebt, bepaalt hoe jouw relatie met die persoon is? Dit geldt ook voor jouw relatie met Jezus. Durf je jouw beeld van Hem te toetsen aan de waarheid? Jezus is namelijk jouw rechtvaardigheid. Pastor Prince legt in deze preek op indringende wijze uit wat dit betekent voor jouw leven.

Jezus is de Heilige Geest! in ons

Maar wie is de Heilige Geest en wat is Zijn functie?
1. De Heilige Geest is een Persoon.
2. De Heilige Geest vertegenwoordigt Jezus.
3. De Heilige Geest is God.

Alle drie Personen zijn volkomen God.
De Heilige Geest werkt in mensen, zowel de gelovigen als de ongelovigen.
De Heilige Geest overtuigt (de ongelovigen) de mensen in de wereld.
De Heilige Geest werkt de verlossing uit die Jezus gebracht heeft in de gelovigen.

Jesus is mijn Geneesheer

Mattheüs 10:1
En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.
Met Jezus ben je meer dan een overwinnaar!

Jesus is God! met ons

Hij is God die mens is geworden.
Door Zijn lijden en dood heeft Hij de volledige prijs betaald voor de zonden van alle mensen die in Hem geloven.
Deze Jezus is: God. “Immanuël” betekent letterlijk: “God met ons”.
Gods Woord is vol hoop: Er is zekerheid bij Jezus.
Wat zou er gebeuren als wij God in ons leven binnenlaten?
We overwinnen onze zorgen en angst door een grenzeloos vertrouwen op Gods liefde en trouw.
Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar.

pagefooter