cursussen-banner

Overwinning van negatieve emoties (deel 2)

Het besturingssysteem van de Christen is de Geest.
Rom.8:14‬‬

Het besturingssysteem van de niet-Christen is de Ziel.
Rom.8:5-9

De ziel is de zetel van:
• Ons verstand (denker)
• Onze wil (kiezer)
• Onze emoties (voeler)

Hoe overwin ik negatieve emoties?

1. Breng alles onder het Licht.
Johannes 8:12
2. Doe een beroep op de kracht van de Heilige Geest.
Galaten 5:22  

Overwinning van negatieve emoties

‘Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.’
‭‭‭Hebreeën‬ ‭4:15‬‬

De Bijbel onderwijst niet dat we nooit boos mogen worden, maar wel dat we niet moeten zondigen en dat we onze boosheid onder controle moeten houden.

Waarom is die boosheid er na al die jaren nog en veroorzaakt zij nog steeds problemen?

Onthoud dit:
Wees baas over jouw emoties, en niet andersom.

Een leven van dienstbaarheid

Wat is dienstbaarheid?
1. Dienstbaar zijn
2. Onderdanig zijn, onderworpen zijn

Voor wie is dienstbaarheid?
1. Dienen is voor iedereen, niemand uitgezonderd.
1 Petrus 4:8-10

2. We zijn (allemaal) geroepen tot vrijheid (niet langer slaaf), om elkaar te dienen door de liefde.
Galaten 5:13

Jouw motivatie om te dienen, is LIEFDE.‬

De gemeente / kerk die ik zie

‘En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.’
‭Matteüs‬ ‭16:18‬

Deel uitmaken van de lokale gemeente is geen optie, maar een wezenlijk onderdeel van ons christen zijn.

‘en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.’
‭‭Kolossenzen‬ ‭1:18‬

Het toepassen van liefde en genade verandert alles in het leven van mensen.

Doelgericht leven

‘Ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.’
‭‭Jesaja‬ ‭43:7‬

‘Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.’
‭‬‭Handelingen‬ ‭20:24‬‬

3. Doelen die ik voor mijzelf heb?
#1. Ik wil het einddoel (de hemel) bereiken.
#2. God steeds beter leren kennen.
#3. Ik wil Gods plan met mijn leven vervullen.

Wie ben ik?

Als een kind van God vind je jouw identiteit alleen in Christus.

‘Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.’
‭Galaten‬ ‭2:20‬

Leef in deze volgorde:
ZIJN – DOEN – HEBBEN

In het ZIJN zitten jouw belangrijke waarden.

Een vervuld christelijk leven

Gods ultieme plan voor jou is een vervuld leven.

‘De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.’

‭‭Johannes‬ ‭10:10‬

pagefooter