Sleutels tot een gezond & gelukkig huwelijk

Christelijke echtparen bidden regelmatig voor hun huwelijk.
Zij bestuderen de Bijbel om hun huwelijk te ontwikkelen.

‘en wees elkander onderdanig in de vreze van Christus.
Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here,
want de man is het hoofd van zijn vrouw,
evenals Christus het hoofd is zijner gemeente;
Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.
Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus,
zo ook de vrouw aan haar man, in alles.’
‭‭Efeziërs‬ ‭5:21-24‬

Ware liefde, betekent: Geven zonder te verwachten iets terug te krijgen.

Single maar niet eenzaam

Het is veel beter om mijn hele leven lang single te zijn
dan getrouwd te zijn in een miserabel huwelijk.

Wat is het verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn?

Definitie: Eenzaamheid is een gevoel van gemis.
Single betekent: Apart, Uniek, Speciaal, Geheel, Volledig en Compleet.

‘Meester, wat is het grote gebod in de wet?
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Dit is het grote en eerste gebod.
Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.’
‭‭Matteüs‬ ‭22:36-39‬.

De basis van onze relaties

‘En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.’
‭‭1 Johannes‬ ‭4:16‬ ‭

Phileo: de Vriendschap liefde,
Eros: de Seksuele liefde,
Storge: de natuurlijke band in een Gezin,
Agape: de Onvoorwaardelijke liefde.

Een gezonde relatie met God = Een gezonde relatie met de ander.

pagefooter