Kijk omhoog

In de stormen van het leven – daar is de stem van God.

En als de storm gaat liggen, verandert de atmosfeer.

Geloven betekent dat je Jezus ziet. Jezus alleen.

‘Laten we de blik gericht houden op Jezus,
de grondlegger en voltooier van ons geloof.’
Hebreeën 12:2 (NBV)

Trots versus nederigheid

De bron van TROTS en NEDERIGHEID zit in onze harten.

Wat is nederigheid?
• Jezus is ons voorbeeld.
• Nederigheid is geen vloerkleed.
• Uit Nederigheid vloeit Dankbaarheid, zonder Trots.
• De behoeftes van anderen boven de eigen behoeftes stellen.

Woorden van Jezus:
‘Doe wat ik je zeg, en leer van mij. Je moet vriendelijk zijn, net als ik, en jezelf niet het belangrijkste vinden.’
Mattheus 11:29 (BGT)

Gedefinieerd

‘En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft mijn klederen aangeraakt?’
‭‭Marcus‬ ‭5:30

Steve & Rita Fedele

Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.‬ ‭

pagefooter