Help! Ik wil schulden vrij leven

“Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent”
Spreuken 22:2

Wat wil God dat wij zijn?
Kind of slaaf?

God of geld, welk heeft jouw hart?

‘Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.’
‭‭Matteüs‬ ‭6:24‬

Geld moet niet over jouw leven heersen!

pagefooter