Op reis met Jezus

Jezus naam betekent:
• God met ons
• Jezus is de Messias
• Jezus is de Alpha en de Omega
• Jezus is onze Verlosser
• Jezus is het Licht der wereld

Vriendschap:
• Kan ontstaan als men vaak met iemand optrekt
en die persoon ook erg aardig vindt.
• Is een nieuwe relatie of verhouding tussen 2 of
meerdere mensen.

Je kunt God alleen liefhebben wanneer je Hem kent en
je kunt Hem alleen kennen wanneer je Zijn Woord kent.

Op reis met Abigail

De Bijbelse naam Abigail is Hebreeuws voor ‘de Vader verheugt zich’ of ‘vader der toejuiching’.
Abigail is getrouwd met Nabal (=dwaas), een hard en gewetenloos man.
Zij echter, is knap en heeft een goed verstand.

Op reis met Naomi

Naomi kennen we uit het boek Ruth. Ze is de schoonmoeder van Ruth en Orpa, twee Moabitische meisjes.
Haar naam betekent ‘mijn liefelijke’.
Ze was met haar man Elimelech en hun twee zonen naar Moab uitgeweken vanwege een hongersnood in het land Israël.

Op reis met Johannes

Johannes was een van de twaalf Apostelen van Jezus Christus.
Hij werd met Petrus en Jacobus als de dichtst bij Jezus staande apostelen gezien.
Hij was de enige apostel die aanwezig was tijdens de kruisiging van Jezus.
Samen met Petrus was hij degene die het lege graf heeft aangetroffen en een levende Jezus ontmoet (Pasen).
Ook was hij aanwezig bij de Hemelvaart van Jezus (Hemelvaartsdag).

Op reis met Job

De naam Job is Hebreeuws en betekent – zeer toepasselijk – ‘de vervolgde’.

Job was een welvarend man, een herdersvorst in het onbekende land Uz.
Hij had tien kinderen en grote kuddes schapen, kamelen, ossen en ezelinnen.
God stuurt Satan op Job af om hem op de proef te stellen: blijft hij oprecht geloven als zijn welvaart hem wordt ontnomen?
Job volhardt echter in zijn geloof, en wordt daar door God uiteindelijk rijkelijk voor beloond:
hij krijgt zijn bezittingen dubbel terug en zijn kinderen blijken nog in leven.

In de godsdienst wordt Job vaak aangehaald als antwoord op de vraag hoe om te gaan met lijden:
moet je je god vervloeken of toch vertrouwen blijven hebben in een goede afloop?
Na dit avontuur leeft Job nog 140 jaar voordat hij sterft, oud en der dagen zat.

Op reis met Rachab

De naam Rachab betekent ‘breed’, ‘wijd’, van het werkwoord rachob = verwijden, uitbreiden.
Ze wordt 5x in de Bijbel genoemd.
Rachab is een vrouw uit de Hebreeuwse Bijbel.
In het tweede hoofdstuk van het boek Jozua wordt beschreven hoe ze spionnen van het Israëlitische volk redt uit de handen van de koning van Jericho.

Op reis met Eva

‘En Adam heeft zich niet laten verleiden,
maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen.’
‭‭1 Timoteüs‬ ‭2:14‬ (‭NBG:51)‬‬

Hoe weersta je verleidingen?
• Erken dat je verleidt wordt
• Ga in gebed
• Verander je manier van denken
• Loop weg van de situatie

pagefooter