Op reis met Jezus

1. Vertrouw op Jezus en bekeer je van je zonden.
2. Als je vragen of twijfels hebt ben dan niet bang of nonchalant in het zoeken naar antwoorden.
3. Bid

10 Het staat zo in de Boeken: ‘Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand.
11 Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden.
Romeinen 3:10-11 (HTB)

Op reis met Jezus

Wie is Jezus voor jou persoonlijk?

23. Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.
24. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
Joh 4:23-24 (NBV)

Op reis met Jezus

Jouw persoonlijke relatie met Jezus bepaalt jouw heden en jouw toekomst.

Hoe hecter jouw relatie met Jezus is hoe beter de kwaliteit van het leven wordt.
Jouw verleden kun je niet meer veranderen maar wel jouw heden en zeker jouw toekomst.

Op reis met Elia

Elia is één van de grote profeten in de geschiedenis van Israël. Hij is vooral bekend om zijn optreden tegen de Baaldienst, ten tijde van de Israelische koning Achab en zijn gemalin Izebel. Zijn naam betekent “wiens God Jahweh is”, van El = God en Jah = afkorting van Jahweh. Men verwachtte op grond van Mal. 4:5-6 dat hij vóór de komst van de Christus (Messias) zou terugkeren. De profeet Johannes de Doper, de heraut van de Messias, trad op in de kracht en de geest van Elia. Elia zelf verscheen met Mozes, toen Jezus verheerlijkt werd op een hoge berg (Matth. 17:3).
Matth. 17:3 (NBV)

Op reis met de Emmaüsgangers

Welke hoop hebben wij in Christus Jezus?

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
Openbaring 3:20 (NBG)

Op reis met Elisa

Iedere Christen mag de gezindheid van Elisa hebben.

2 Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen?
Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’
2 Koningen 2:9 (NBV)

Op reis met Joshua

5 Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.
Joshua 1:5 (NBV)

Op reis met Obadja

Wie was Obadja?
• Een profeet
• Betekent: Slaaf/knecht van Jahweh/God
• Maakte de verovering mee van Jeruzalem door de Babyloniërs onder Nebukadnezar in 586 v.Chr.
• De afkomst en de geschiedenis van Obadja is verder geheel onbekend.

Op reis met Jacobus

Geloof verandert je leven

Ware geloof is te zien door wie we zijn, hoe we leven en wat wij doen.
Jakobus zal opstaan en weer leven als Jezus terugkomt.
Zijn wij klaar om mee te gaan als Jezus terugkomt?

Op reis met Mefiboset

Mefiboset… van armoede naar rijkdom… van slaaf naar Prins.
2 Samuel 9:9-13 (BGT)

Op reis met David

Als we voor God kiezen en net als David op Hem vertrouwen, hoeft geen enkele uitdaging en geen enkel probleem ons te overweldigen.
Met Gods hulp kunnen we alles aan!

• Wees dapper, laat je niet ontmoedigen.
• Wees een bemoediger.
• Werk aan een intieme relatie met God.

Op reis met David

Vertrouw onophoudelijk op God

5 Vertrouw met heel je hart op de Heer en verwacht het niet van je eigen verstand.
Spreuken 3:5-6 (HTB)

Geef God de Hoogste plaats
47 De Heer leeft!
Ik prijs Hem. Hij is mijn rots en ik geef Hem de hoogste plaats. Hij is de God, die mij in veiligheid brengt.
Psalm 18:47 (HTB)

Op reis met Henoch

Wandelen met God komt voort uit een relatie met God, gegrond op geloof.
Niet door recht, noch door verdienste, noch door afkomst of iets dergelijks, maar door (of: op grond van) geloof in de enige, waarachtige God alléén werd Henoch opgenomen.

6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
Hebreeën 11:6

Op reis met Paulus

• Paulus zag de ontzagwekkende waarde van het kruis en hoe hij in eigen kracht volledig tekort schoot.
• Paulus koos voor het leven IN CHRISTUS ondanks de tegenstand.
• Paulus verloor niet zijn passievolle karakter, maar hij gebruikte zijn passie voor Christus.

pagefooter