cursussen-banner

Jezus is

Hij is God die mens is geworden.
Door Zijn lijden en dood heeft Hij de volledige prijs betaald voor de zonden van alle mensen die in Hem geloven.
Deze Jezus is: God. “Immanuël” betekent letterlijk: “God met ons”.
Gods Woord is vol hoop: Er is zekerheid bij Jezus.
Wat zou er gebeuren als wij God in ons leven binnenlaten?
We overwinnen onze zorgen en angst door een grenzeloos vertrouwen op Gods liefde en trouw.
Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar.

Het gebedsleven van een christen

BEN JIJ ER KLAAR VOOR?
OM TE BIDDEN?
OM ZIJN NAAM TE VERHEERLIJKEN?

Elke christen is geroepen voor intimiteit met de Vader.
Gebedssamenkomsten zijn de geestelijke motoren van de gemeente.
Jezus Christus is onze Middelaar.
Bid alleen met gebruikmaking van Zijn Woord.
In de naam van Jezus.
Door de kracht van de Heilige Geest.
Overal en altijd.
Het krachtige gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Het gebedsleven van een christen!

De geopende deur

Jezus Christus, de centrale figuur.
Hij is het woord, heilig en waarachtig.
Hij heeft alle macht in hemel en op aarde.
HIJ is de onuitwisbare hoop.
“De sleutel van het huis van David”
Ware gelovigen zonder eigen krachtinspanning,
zullen door een geopende deur kunnen ingaan.
Onveranderlijke positie, gemeenschap en nieuwe naam.

2020 Het jaar van de geopende deur!

Christmas at City Changers

Jezus het licht dat leven geeft

Kom uit je donkere tunnel en ontvang Jezus, het licht dat leven geeft.
Je hoeft niet in de duisternis te leven met angst, want in het licht van Jezus is geen angst voor veroordeling.

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei:
Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
Johannes 8:12 (HSV)

Wees een getuige van Christus

Jezus zegt: “Ga heen en maak alle volken tot mijn leerlingen.”

In Handelingen staat dat de Heilige Geest op de apostelen kwam en ze getuigen werden. God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Negen van de tien Nederlanders kennen Jezus niet.
Slechts vijf procent van de Nederlanders weet dat Jezus de zoon van God is. Mensen gaan verloren. Trekken wij er ons werkelijk iets van aan?

Hoe vaak maak je een praatje met een ongelovige?
Hoe vaak getuig je over je leven met God aan een ongelovige?
Ben je bereid? Ben je bereid te gehoorzamen?
Leef net als Jezus met passie voor de mensen om je heen.
Wees een getuige van Christus!

Leef naar een hoger niveau

Het leven maakt veel dingen die weinig betekenen.
Maar als we onze focus veranderen, verandert ook alles.

• Dienstbaarheid is onze passie
• Eeuwigheid is onze bestemming
• Mensen zijn onze focus
• Vrijgevigheid is ons voorrecht

Ons vertrouwen op Jezus en Zijn volbracht werk, bepaalt de weg van ons leven.

Leef het leven dat telt. Leef het leven dat gedreven is met een doel. Leef het leven van Christus! Leef naar een Hoger Niveau.

Op reis met…

Paulus, Henoch, David, Zaccheus, Mefiboset, Jacobus, Obadja, Joshua, Elisa, de Emmaüsgangers en Jezus

Bijbelse karakters openbaren in hun verhalen.
Ervaringen uit het verleden, toepasbaar voor het heden.

De belofte

Een woord dat we gebruiken maar de betekenis ervan zijn vergeten.
We leven in een wereld die toewijding verwaarloost.
Een wereld die probeert aan relaties een nieuwe definitie te geven.
Maar er is de weg van de wereld en er is de weg van God.
Het is tijd om onze relaties terug te winnen.
Om onze beloften na te komen en onze beloften te beschermen.
Want er is kracht in een belofte.
Datgene wat God beloofde aan Abram, Isaak en Jakob.

Preken van de maand mei

1. Gastsprekers Steve & Rita Fedele
2. Gedefinieerd
3. Trots versus Nederigheid
4. Kijk omhoog

Het wonder van het Kruis

Jezus heeft met jouw angst afgerekend
‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.’
‘Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.’

Diep water

Je komt tot geloof, niet tot gevoel.
Vrucht dragen, dat is Gods wil voor ons.

2019 het jaar van een Hoger Niveau…

2019
 een Nieuw JAAR
. Nieuwe IK in Christus!
Ben je er klaar voor om dit jaar helder te stralen?
 Een geopende deur naar een praktisch christelijk leven.
 Dit jaar verwachten we veel bevestiging in Christus, veel bewegingen van de Heilige Geest.
 Het jaar om uit te vliegen, boven de beperkingen die je jezelf hebt opgelegd om uit te stijgen.
 Richt jouw focus iedere dag op je levensdoel.

 Maak een verschil! Stap uit en verspreidt het licht!

Geloof in uitvoering

Laat je in het geloof wortelen.
De rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Hoe weet je of jouw geloof wel werkt?
Zonder het woord geen geloof.
Groeien in geloof.

Liefde, seks & huwelijk

Liefde in het huwelijk.
Geestvervuld gezinsleven.
Iedereen doet het dus waarom ik niet?
Ruimte voor herstel.

I’m a City Changer

Maak het verschil. Waar je ook bent. Wat je ook doet.
Doe mee in het bouwen aan levens die worden veranderd.

Op reis met…

Job, Eva, Naomi, Johannes, Abigail, Rachab, Jezus.

Bijbelse karakters openbaren in hun verhalen.
Ervaringen uit het verleden, toepasbaar voor het heden.

Mezelf, mijn geld en ik

Geld stinkt, geld helpt, geld sloopt, geld groeit, geld verpest, geld leert, geld vervuilt, geld verrijkt, geld vecht, geld verbindt, geld ontwricht, geld ontspant, geld woekert, geld verdient, geld haalt, geld brengt, geld verjaagt, geld zorgt, geld verwoest, geld bouwt, geld verziekt, geld ontdekt, geld doodt, geld geneest.

Geld wordt pas fout of goed door wat je er samen mee doet.

Help

Ik ben chaotisch. Ik ben mijn passie kwijt. Mijn huwelijk valt uit elkaar. Ik vind bidden moeilijk. Ik ben verslaafd. Ik ben ongeduldig. Ik ben gestresst. Ik ben mijn eerste liefde voor God kwijt. Ik begrijp de bijbel niet. Ik heb gelogen. Ik heb schulden. Ik heb problemen. Ik heb ruzie met iemand. Ik voel me eenzaam.

Galaten

Christus heeft ons bevrijd, daardoor kunnen we als vrije mensen leven.
Houd dus vol en laat niemand je weer slaaf maken.
Door het geloof mogen we leven als geliefde kinderen van de Vader in vrijheid.
En wie je ook bent en wat er in je leven ook is gebeurd, door Hem mag je vrij tot God gaan en voor Hem leven.

Het hart van het ware evangelie.
Het evangelie waar kracht vanuit gaat.
Het evangelie dat verlossing uitwerkt.
Het evangelie van vrijheid.
Het evangelie van Christus.
Er is geen ander evangelie!

Vertrouwen

Vertrouw op God. Zelfs in de slechtste situaties omdat God in jou werkt.

Zit je in de problemen? Heb je pijn? Zit je in een gevecht?
Hou vol! Weet je waarom?
Omdat God iets moois en geweldigs gaat doen.

Vertrouw op God want Hij is goed.
Vertrouw op God want Hij is perfect.
Vertrouw op God want Hij heeft plannen voor jou.

Plannen die je niet zullen schaden.
Plannen die je hoop zullen geven.
Plannen die je toekomst zullen geven.

Rust

Rust is een van de meest waardevolle geschenken
die God heeft beloofd aan Zijn kinderen.

Jozua 44:21 – En de Heere gaf hun rust rondom, naar alles, wat Hij hun voorvaderen gezworen had. En er bestond niet een man van al hun vijanden voor hun aangezicht. Al hun vijanden gaf de Heere in hun hand.

Johannes 14:27 – Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

pagefooter