Vertrouwen in het Woord

Stappen in vertrouwen van Gods Woord:
1. Met welke uitdaging word je geconfronteerd?
2. Welke belofte uit het Woord is daarop van toepassing?
3. Schrijf deze belofte over in je eigen woorden.
4. Spreek je eigen geschreven belofte meerdere keren per dag op.
5. Constateer, dat geloof en vertrouwen toenemen.
6. Vergeet niet God daarvoor te bedanken.

De vijand van vertrouwen is wantrouwen!

Vertrouwen is een houding.
En onze houding is een keuze!

Met Jezus in je boot ben je nooit verloren!

Omstandigheden kunnen ons van Jezus afhouden (focus)

De mate van geloof

“Want krachtens de genade, die mij geschonken is,
zeg ik een ieder onder u:
koestert geen gedachten, hoger dan u voegen,
maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof,
dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.”

Romeinen‬ ‭12:3‬‬

pagefooter